Anketa: Pojačana dinamika razgovora u Briselu: Šta vi mislite?

Ova anketa ima za cilj da ispita stavove građana o dinamici najnovijih razgovora u Briselu i njihovim rezultatima.