Anketa: Srpska se vratila u kosovske institucije: Šta vi mislite?

Cilj ankete je ispitati stav građana o najnovijoj odluci liste Srpska da se vrati u kosovske institucije.