Anketa: Šta mislite o čekanju u redovima za plaćanje telefonskih računa?

Cilj ankete je ispitati stav građana o novom načinu plaćanja telefonskih računa.