Anketa: Šta mislite o odnosu buduće Vlade Srbije prema procesu sprovođenja briselskih sporazuma?

Ova anketa ima za cilj da ispita stavove građana o odnosu buduće Vlade Srbije prema procesu sprovođenja postignutih briselskih sporazuma.